EU Projects

eu-projects

Beneficjent

Meble 21 Sp. J. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

Tytuł projektu

„Wdrożenie wyników prac badawczych w postaci nowej technologii produkcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wdrożenie wyników prac B+R

Cel Projektu

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie wyników prac B+R w celu wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych i wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny ulepszonych mebli.

Planowane efekty:

Efektem wdrożenia, będą meble i elementy wyposażenia wnętrz o znacząco podwyższonych parametrach użytkowych jak i designerskich.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie wyników

Wartość projektu 

6 475 400,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich

2 913 930,00 zł

Czas realizacji projektu 

01.07.2019-31.12.2020

www.mapadotacji.gov.pl

eu-projects

Beneficjent

Meble 21 Sp. J. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

Tytuł projektu

„Dotacja na kapitał obrotowy firmy Meble 21 sp. j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy

Cel Projektu

Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty:

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu 

124 333,62 zł (100% kosztów kwalifikowanych)

Czas realizacji projektu 

sierpień – październik 2020

www.mapadotacji.gov.pl